Panipokhari, Kathmandu – 01-4444250

Kathmandu Bike Station Pvt LTD.
Authorized Retailer
Panipokhari 3, Kathmandu

Ph: 00977 1 4444250

M: 9851032248 Prayash Tamang (Admin)
M: 9851027600 Tashi Gurung (Sales)
M: 9851033456 Buddha Lama (Marketing)

Email: info@ktmbikestation.com
www.ktmbikestation.com